สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

วันสถาบันขงจื่อประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีแห่งการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน และการครบรอบ 13 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใ

10-ตุลาคม-2562
uniserv cmu

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน วันสถาบันขงจื่อประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีแห่งการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน และการครบรอบ 13 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฉลองการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มช. โดยมีนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ และได้ร่วมกันเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มช. โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ คณะผู้บริหาร ผู้แทนจากองค์กร หน่วยงาน สถานศึกษา นักเรียนและนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน และรับชมการแสดง การสาธิตศิลปวัฒนธรรมจีน ตลอดจนอาหารและนิทรรศการภาพถ่ายความสัมพันธ์ของสถาบันขงจื่อ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่และสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมกรีนนิมมาน(Green Nimman Hotel) เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562