สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ศูนย์บริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

18-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

ศูนย์บริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ในระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่