สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ศูนย์บริหารงานวิจัย มช.ได้จัดการประชุมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

24-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริหารงานวิจัย มช.ได้จัดการประชุมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย "ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (วช.) ณ ห้องประชุมทองกวาว 2 ชั้น 2 อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ