สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ได้จัดการสัมมนา Border land

24-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ได้จัดการสัมมนา Border land เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่