สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สถานที่ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54

23-มกราคม-2563
uniserv cmu

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ญาติ และผู้ติดตามบัณฑิต โดยจัดสถานที่ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตโดยทางสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ข้างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรับรองผู้ปกครอง ญาติ และผู้ติดตามบัณฑิต พร้อมกับถ่ายทอดสดพิธีดังกล่าวผ่านจอภาพขนาด 100 นิ้ว ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง ญาติ ผู้ติดตาม และผู้ที่มีร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มานั่งชมการถ่ายทอดสดและพักผ่อนอริยาบถระหว่างรอเวลานัดหมายบัณฑิตหลังจากเสร็จสิ้นพิธีฯ ได้ ณ สถานที่ข้างต้น