สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สถาบันขงจือในการจัดงาน เริ่มแล่นเรือใบ วันสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มนต์เสน่ห์ดอกไม้บานคืนพระจันทร์เต็มดวง

21-กุมภาพันธ์-2562
uniserv cmu

วันที่ 21 กันยายน 2561 สำนักบริการวิชาการ ได้รับเกียรติจากสถาบันขงจือในการจัดงาน "เริ่มแล่นเรือใบ" วันสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ "มนต์เสน่ห์ดอกไม้บานคืนพระจันทร์เต็มดวง" 
งานแสดงศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ เนื่องในวันไหว้พระจันทร์ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช