สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2/2562

2-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง การร่วมสร้างสรรค์พิ้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่