สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3

23-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี บริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักบริการวิชาการ และนางสาวภัทรรัตน์ เวียงจันทร์ พนักงานปฏิบัติงาน ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก