สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สัมมนาเรื่อง Regional Clinical Legal Education(CLE) Mock Trial

27-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 11-14 ธันวาคม 2562 มูลนิธิแบบซิเคิล (BABSEACLE) จัดการสัมมนาเรื่อง Regional Clinical Legal Education(CLE) Mock Trial ณ ห้องประชุมอินทนิล บัวตอง และฝ้ายคำ อาคารกรีนนิมมาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่