สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ

25-พฤศจิกายน-2562
uniserv cmu

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ เพื่อรับฟังและการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันจะนำไปสู่การยกระดับการแข่งขันของประเทศ โดยใช้สถาบันอุดมศึกษาเป็นฐานในการขับเคลื่อน โดยมีคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคเหนือเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพ : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่