สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สัมมนา Science Content in Social Context ครั้งที่ 5 Gifted Education Office

27-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมสัมมนา Science Content in Social Context ครั้งที่ 5 Gifted Education Office ณ ห้องประชุมบัวตอง อาคารกรีนนิมมาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่