สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี

10-มิถุนายน-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 ให้กับบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด