สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมชี้แจงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2562

13-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมชี้แจงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2562 โดยมี รองศาตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการประชุม วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่