สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ส่งมอบต่อให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าพื้นที่ต่างๆ ให้กับผู้แทนงานพัฒนาทักษะชีวิต กองกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8-เมษายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 สำนักบริการวิชาการ ได้นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม M-sport เลย์ซองและเงินสดเพื่อนำไปซื้อของใช้จำเป็น ไปมอบให้กับผู้แทนงานพัฒนาทักษะชีวิต กองกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบต่อให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าพื้นที่ต่างๆ นำโดย คุณนิคม หล้าอินเชื้อ และบุคลากรตัวแทนฝ่ายต่างๆ เป็นตัวแทนสำนัก

สำนักบริการวิชาการ ขอร่วมรณรงค์การลดมลพิษ ขจัดฝุ่นละออง เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่