สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

หารือความร่วมมือ​ทางวิชาการ ระหว่าง​สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15-มิถุนายน-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 คุณ​อรกานต์ ไชยยา เลขานุการ​สำนัก​บริการ​วิชาการ​​ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ นำคุณ​รุจนยุคันต์ จิณณธรรม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ​ เจ้าหน้าที่การตลาด​ เเละเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ​ เข้าพบ ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์​ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง ประธานสันนิบาต​เทศบาลจังหวัด​เชียงใหม่​ และ ประธานคณะกรรมการ​สันนิบาตภาคเหนือ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหางดง เพื่อหารือความร่วมมือ​ทางวิชาการ ระหว่าง​สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลหางดง อำเภอ​หางดง จังหวัดเชียงใหม่