สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

หารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเมืองลำพูน

4-พฤศจิกายน-2562
uniserv cmu

รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักบริการวิชาการ นำดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าพบดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเมืองลำพูน ทั้งนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์โครงการต่างประเทศและทุนการศึกษาของสถาบันขงจื่อ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562