สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

อบรมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) และผู้ทำบัญชี(CPD) เรื่อง ประเด็นสำคัญ TFRS for NPAEs และ TFRS15, TFRS16

27-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัทจีทีโอเทรนนิ่ง จำกัด จัดอบรมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) และผู้ทำบัญชี(CPD) เรื่อง ประเด็นสำคัญ TFRS for NPAEs และ TFRS15, TFRS16 ณ ห้องประชุมบัวตอง ชั้น 1 อาคารกรีนนิมมาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่