สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฟ้องคดีปกครองสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

10-กันยายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลับเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การฟ้องคดีปกครองสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ณ ห้องประชุมอินทนิล (ชั้น1) อาคารกรีน นิมาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่