สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Technology Evaluation Canvas : Minimum Viable Product

27-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Technology Evaluation Canvas : Minimum Viable Product ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่