สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

อบรมเชิงปฏิบัติการ “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3” และ “แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 7” ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่

30-กรกฏาคม-2563
uniserv cmu

ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ ได้จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3” และ “แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 7” ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เข้าอบรมได้เเก่เจ้าหน้าที่ด้านการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 39 ท่าน 19 หน่วยงาน