สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เข้าพบผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน (ดินแดง)

10-กันยายน-2563
uniserv cmu

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วยนางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักฯ และ ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ เข้าพบผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน (ดินแดง) เพื่อเจรจาความร่วมมือในการพัฒนาทักษะทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน และพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคเหนือ