สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เข้าพบผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา

9-กันยายน-2563
uniserv cmu

วันที่ 8 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารงานบริการวิชาการ เยี่ยมหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานบริการวิชาการกับอาจารย์พีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา ณ จังหวัดชลบุรี