สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา “การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย”

24-เมษายน-2562
uniserv cmu

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล นำบุคลากร หาความรู้รอบตัวเพื่อนำปรับใช้กับงานของเรา ในการเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา “การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย” เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562