สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EdPEx ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ นำโดย คุณอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักบริการวิชาการ นำคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EdPEx ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562