สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เข้าร่วมคารวะและรดน้ำดำหัวของพรจาก ดร.นิพนธ์. ตุวานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสปีใหม่ไทยประจำปี 2562

25-เมษายน-2562
uniserv cmu

รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำเลขานุการสำนักฯ และบุคลากร เข้าร่วมคารวะและรดน้ำดำหัวของพรจาก ดร.นิพนธ์. ตุวานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสปีใหม่ไทยประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562