สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ Guangxi University Xingjian College of Science and Liberal Arts

25-พฤศจิกายน-2562
uniserv cmu

รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ Guangxi University Xingjian College of Science and Liberal Arts เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562