สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เจรจาทางวิชาการ ความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาจีนของสถาบันขงจื่อ

28-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เข้าพบนายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร เพื่อเจรจาทางวิชาการ ความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาจีนของสถาบันขงจื่อ รวมถึงทุนการศึกษา ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่