สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เจรจาหารือความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่าง 2 หน่วยงาน และแนวทางการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการร่วมกันในระดับภูมิภาค

9-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักฯ พร้อมด้วยดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และนายมนตรี วงค์ใหม่ พนักงานปฏิบัติงาน เข้าพบนายกฤษฎา ผาทอง หัวหน้ากลุ่มงาน1 สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ2 และทีมงานนักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) โดยการเข้าพบในครั้งนี้เพื่อเจรจาหารือความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่าง 2 หน่วยงาน และแนวทางการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการร่วมกันในระดับภูมิภาค ณ ห้องรับรอง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร