สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เปิดโครงการ English - Thai Trainig Program 2019

4-พฤศจิกายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ English - Thai Trainig Program 2019 ซึ่งโครงการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 5 มหาวิทยาลัย