สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เยี่ยมเยือนพบปะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเคเซน (Keisen University) ประเทศญี่ปุ่น

30-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคลและคณะ ได้รับคำเชิญจากมหาวิทยาลัยเคเซน (Keisen University) โดยมี Masami Ohinata, Ph.D อธิการบดีและคณาจารย์ที่สอนวิชา Thai Study ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้ร่วมหารือจากการทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัย ในการนำนักศึกษาเคเซนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงการต่อยอดการบริการวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในหลักสูตร Sustainable Management ด้วยการบูรณาการจากคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะนำมาซึ่งความร่วมมือในหลักสูตรอื่นๆที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้