สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เวทีเสวนา สถานการณ์แรงงานข้ามชาติที่ทำงานบ้านและในภาคเกษตรกรรม พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ

9-กันยายน-2563
uniserv cmu

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนา "สถานการณ์แรงงานข้ามชาติที่ทำงานบ้านและในภาคเกษตรกรรม พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ" ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในวันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคาร กรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่