สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

แสดงความยินดีกับ พลตำรวจตรีวีรชน บุญทวี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 5 (ผบก.สส.ภาค 5)

25-พฤศจิกายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์ ครูใหญ่ประจำสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักบริการวิชาการ และพนักงานฝ่ายบริการวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เข้าพบและแสดงความยินดีกับ พลตำรวจตรีวีรชน บุญทวี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 5 (ผบก.สส.ภาค 5)