สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

แสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งคณบดีศึกษาศาสตร์

6-มกราคม-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำทีมสำนักบริการวิชาการเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งคณบดีศึกษาศาสตร์อีกหนึ่งวาระ