สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษก

5-พฤษภาคม-2563
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปี พ.ศ 2563 ตามโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษก ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณลานจอดหน้าอาคารสำนักบริการวิชาการ บุคลากรทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในองค์กร และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม