สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย polus international college ประเทศจีน

21-มีนาคม-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย polus international college ประเทศจีน
โดยมีกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ การทำอาหารและขนมไทย รวมถึงการพาไปศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
จำนวน 19 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 ถึง 31 มิถุนายน 2562