สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการบริการวิชาการ Minde College of Guizhou University 2019

27-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่โครงการต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จัดพิธีปิดโครงการบริการวิชาการ Minde College of Guizhou University 2019 ณ ห้องรับรองชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวันนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวปิดพิธี