สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 (สายวิชาการ)

30-กรกฏาคม-2563
uniserv cmu

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 (สายวิชาการ) ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฏาคม 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ