สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ คุ้มครองและส่งต่อ มรดกเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Heritage: Call to Action)

14-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ คุ้มครองและส่งต่อ มรดกเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Heritage: Call to Action) กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่