สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการฝึกอบรมนักศึกษาชาวต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มวยไทย ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาล

22-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

โครงการฝึกอบรมนักศึกษาชาวต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มวยไทย ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Guangxi University of Finance and Economics จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวน 110 คน ณ Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนได้เรียนรู้ถึงศิลปะการต่อสู้และวัฒนธรรมของประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ป้องกันตัวได้