สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการฝึกอบรมนักศึกษาชาวต่างประเทศ Guangxi University of Finance and Economics students (GX1), end of study course (part 1)

3-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล กล่าวแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาในโครงการฝึกอบรมนักศึกษาชาวต่างประเทศ ณ ห้องประชุมบัวตอง อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ Congratulations to Guangxi University of Finance and Economics students (GX1), end of study course (part 1)