สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการวางแผนและการจัดงานอีเว้นท์อย่างมืออาชีพ (Event Professional)

25-กันยายน-2563
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร เทคนิคการวางแผนและการจัดงานอีเว้นท์อย่างมืออาชีพ (Event Professional) ขึ้น ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องบัวตอง ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรโดย อ.นฤมล มั่นวงศ์วิโรจน์ จากสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ และ อ.ณัฐพงศ์ นิวรรณ กรรมการผู้จัดการ Yes! Good Idea Organizer and Agency วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรหรือหน่วยงานได้ทราบถึงกระบวนการคิด การออกแบบ การวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์กิจกรรม สามารถวางแผนการจัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนารูปแบบการจัดงานให้มีความแตกต่างแบบมืออาชีพช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรในยุคปัจจุบันที่มีสื่อเป็นปัจจัยสำคัญให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ