สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เบญจภาคี รู้แล้วรวย”

12-มิถุนายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เบญจภาคี รู้แล้วรวย” ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรโดย คุณศุภชัย สายัณต์ พระสมเด็จวัดระฆัง พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม และพระเครื่องชุดเบญจภาคี และ คุณนิพนธ์ สุขสมมโนกุล ประธานโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มช. วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้หลักเกณฑ์การศึกษาและวิธีการพิจารณาพระเครื่องชุดเบญจภาคีเบื้องต้น ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ จำนวน 34 คน