สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

24-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำโดย รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบนายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสำรวจจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะด้าน "งานบริการของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม" ซึ่งข้อมูลของผู้รับบริการดังกล่าว จะถูกนำไปประมวลผลเพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ข่าวโดย : ฝ่ายบริการวิชาการ