สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

27-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล (ชั้น 1) อาคารกรีนนิมมาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่