สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Executive Management Program for Senior Management)

4-มิถุนายน-2562
uniserv cmu

กองบริหารงานบุคคลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Executive Management Program for Senior Management) ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่