สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองกับการทำงานของบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 2

17-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร "กฎหมายปกครองกับการทำงานของบุคลากรภาครัฐ" ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่