สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการอบรม “การเพิ่มสมรรถนะอาจารย์เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นนักจัดการนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารในยุคไทยแลนด์ 4.0

18-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการอบรม “การเพิ่มสมรรถนะอาจารย์เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นนักจัดการนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารในยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคาร กรีน นิมมาน ซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่