สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 5  ก่อนออกปฏิบัติงานปีการศึกษา 2562

20-เมษายน-2562
uniserv cmu

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 5 
ก่อนออกปฏิบัติงานปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนัทน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และได้เชิญคุณดำเกิง ไรวา จาก บจ.Master Mind Training เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “คิดเห็นเป็นโอกาส” ซึ่งมี นนักศึกจำนวน 140 คน เข้าร่วม ในวันเสาร์ 20 เม.ย. ณ ห้อง อินทนิล, บัวตอง สำนักบริการวิชาการ