สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการเสริมความรู้พื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัยตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

1-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ โดยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมความรู้พื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัยตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 (งบประมาณแผ่นดิน) ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ มีครูแนะแนวหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่งานแนะแนวในสังกัด สพป สพม34 จำนวน 94 คน