สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3” และ “แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 7” ตาม พ.ร.บ.ภาษีท

26-มิถุนายน-2563
uniserv cmu

ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ ได้จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3” และ “แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 7” ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริกาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่